Produkty | Informacje ogólne1. Rury sanitarne PEX-c
Rury sanitarne z polietylenu sieciowanego wiązką elektronów przeznaczone są do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej. Proces sieciowania powoduje zwiększenie ich wytrzymałości i odporności na zmęczenie. Warunki pracy: temperatura 70°C, ciśnienie 10 bar. Maksymalna temperatura pracy 95°C. Rury spełniają wymagania normy DVGW W 544 i DIN 16892/93, posiadają atest PZH i KTW.

2. Rury grzewcze PEX-c/EVOH
Rury z barierą antydyfuzyjną EVOH przeznaczone są do instalacji centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego. Maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne ciśnienie pracy 6 bar. Rury spełniają wymagania normy DIN 4726. Polietylen wysokiej gęstości charakteryzuje się stosunkowo wysoką przepuszczalnością dla gazów (CO2 ,O2), zapachów, niektórych płynów. W celu obniżenia przenikania powyższych związków stosuje się warstwę EVOH. EVOH jest żywicą kopolimerową alkoholu etylowinylowego, która odznacza się niską przepuszczalnością dla gazu i dobrą przetwarzalnością. W ten sposób wyeliminowane zostaje niebezpieczeństwo powstawania korozji metalowych elementów instalacji.

3. Rury wielowarstwowe PEX/Al/PE
Rury wielowarstwowe składają się z pięciu warstw:

  • PEX-c stanowiącej warstwę bazową,
  • Warstwy klejącej,
  • Aluminium – spawane doczołowo laserem,
  • Warstwy klejącej,
  • Polietylenowej powłoki ochronnej.

Rury te dzięki zastosowaniu aluminium posiadają 100-procentową barierę antydyfuzyjną, która zapobiega przenikaniu tlenu do wnętrza instalacji. Dodatkowo rury kompozytowe tego typu charakteryzują się minimalną rozszerzalnością cieplną, co upraszcza montaż instalacji. Przeznaczone są do instalacji ciepłej i zimnej wody, centralnego i podłogowego ogrzewania. Maksymalna temperatura pracy stałej tych rur wynosi 95°C, maksymalne ciśnienie pracy stałej 10 barów.