MPC - Multilayer Pipe Company | RODO

Klauzula informacyjna RODO dla Dostawców

Multilayer Pipe Company sp. z o.o., Pęcz 59, 57-100 Strzelin, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:

 
 1. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy o zakup Państwa towarów lub / i usług oraz realizacją obowiązków prawnych, w tym podatkowych i księgowych;

 2. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy;

 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń administratora danych oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów, w tym podatkowych i rachunkowych;

 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, firmie odpowiedzialnej za drukowanie materiałów, z których korzystamy oraz odpowiedzialnej za niszczenie dokumentacji;

 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

 8. Może Pan/Pani skontaktować się z administratorem w sprawie ochrony danych pod adresem: administrator.do(at)mpc.pl.

Klauzula informacyjna RODO dla Klientów

Multilayer Pipe Company Sp. z o.o., Pęcz 59, 57-100 Strzelin, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:

 
 1. Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, dane kontaktowe, tj. numery telefonów, adres e-mail, stanowisko służbowe) są przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu administratora polegającym na kontaktowaniu się z osobami reprezentującymi kontrahenta MPC w związku z wykonywaniem umowy z kontrahentem (dalej: „Umowa”);

 2. Dane są przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);

 3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozwiązania Umowy i przedawnienia roszczeń z niej wynikających;

 4. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionym celu;

 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja Umowy będzie utrudniona lub niemożliwa;

 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, firmie odpowiedzialnej za drukowanie materiałów, z których korzystamy oraz odpowiedzialnej za niszczenie dokumentacji;

 7. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

 8. Może Pan/Pani skontaktować się z administratorem w sprawie ochrony danych pod adresem: administrator.do(at)mpc.pl.