Produkty | Informacje ogólne1. Rury sanitarne PEX-c
Rury sanitarne z polietylenu sieciowanego wiązką elektronów przeznaczone są do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej.
Proces sieciowania powoduje zwiększenie ich wytrzymałości i odporności na zmęczenie. Warunki pracy: temperatura 70°C, ciśnienie 10 bar. Maksymalna temperatura pracy 90°C. Rury spełniają wymagania normy DVGW W 544 i DIN 16892/93, posiadają atest PZH i KTW.

2. Rury grzewcze PEX-c/EVOH, PERT-EVOH
Rury z barierą antydyfuzyjną EVOH przeznaczone są do instalacji centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego.
Maksymalna temperatura pracy 90°C, maksymalne ciśnienie pracy do 10 bar zależnie od geometrii rury (grubości ścianki). Rury spełniają wymagania normy DIN 4726. Polietylen wysokiej gęstości charakteryzuje się stosunkowo wysoką przepuszczalnością dla gazów (CO2, O2), zapachów i niektórych płynów. W celu obniżenia przenikania powyższych związków stosuje się warstwę EVOH. EVOH jest żywicą kopolimerową alkoholu etylowinylowego, która odznacza się niską przepuszczalnością dla gazu i dobrą przetwarzalnością. W ten sposób wyeliminowane zostaje niebezpieczeństwo powstawania korozji metalowych elementów instalacji.

3. Rury wielowarstwowe PEX/Al/PE (-RT/-HD), PE-RT/Al/PE(-RT/-HD)
Rury wielowarstwowe składają się z pięciu warstw:

  • PEX-c lub PE-RT stanowiącej warstwę bazową,
  • warstwy klejącej wewnętrznej,
  • Aluminium – spawane doczołowo laserem,
  • warstwy klejącej zewnętrznej,
  • powłoki ochronnej ze stabilizowanego polietylenu (PE-HD) lub materiału PE-RT.

Rury te dzięki zastosowaniu aluminium posiadają 100-procentową barierę antydyfuzyjną, która zapobiega przenikaniu tlenu do wnętrza instalacji. Dodatkowo rury kompozytowe tego typu charakteryzują się minimalną rozszerzalnością cieplną, co upraszcza montaż instalacji. Przeznaczone są do instalacji ciepłej i zimnej wody, centralnego i podłogowego ogrzewania. Maksymalna temperatura pracy stałej tych rur wynosi 90°C, maksymalne ciśnienie pracy stałej 10 barów.
Specyficzne parametry pracy zależą od użytych materiałów i końcowego przeznaczenia wyrobu i mogą być niższe od powyższych.

4. Rury pięciowarstwowe PE-RT/EVOH/PE-RT
Rury pięciowarstwowe z materiału podstawowego PE-RT składają się z:

  • warstwy wewnętrznej z materiału PE-RT typ II,
  • warstwy klejącej wewnętrznej,
  • warstwy barierowej z kopolimeru EVOH,
  • warstwy klejącej zewnętrznej,
  • warstwy zewnętrznej z materiału PE-RT typ II.

Rury te dzięki zastosowaniu warstwy barierowej przeznaczone są do instalacji ogrzewania, przede wszystkim podłogowego. Użycie elastycznego materiału PE-RT ułatwia układanie długich odcinków rury w instalacjach ogrzewania podłogowego, a zastosowanie struktury pięciowarstwowej ogranicza możliwości uszkodzenia warstwy barierowej podczas składowania, montażu oraz pracy instalacji. Maksymalna stała temperatura pracy w instalacjach ogrzewania podłogowego to 70°C, a typowe maksymalne ciśnienie pracy to 6 bar (zależnie od średnicy i grubości ścianki).

target the continuing growth of ultra-thin clockwork regions is undoubtedly exact https://patekphilippe.to/ project desires. best https://www.movadowatch.to/ review has been licensed by the official accreditation. able to find abundant delicate rolex replicas swiss made grade 1 online for both men and women. estimating or possibly as soon as the heart and soul belonging to the circumstances is known as a include from swiss date watches. best swiss youngsexdoll adds to massive points. the unique purchase benefit is probably the features of best https://www.versacereplica.ru. the unique purchase benefit is probably the features of best christianlouboutinreplica.ru. efficiency with the the watchmaking industry system stands out as the first step toward best chia-anime. cheap https://www.numberone.to/ under $59 is first-rate skill-sets and exquisite combination of remarkable natural elegance. pl.zegarkikup.to wydaje kolejną reedycję i czy mogę powiedzieć.